اخطار کنعانی‌زادگان قابل پاک شدن نیست
99452
پرسپولیسی و جنگ روانی قبل از دربی
22 اسفند 1402 09:37
باشگاه پرسپولیس با استناد به یک بند قانونی بار دیگر. درخواست و ادعای خود مبنی بر بخشش کارت زرد و لغو محرومیت محمدحسین کنعانی زادگان از دربی را مطرح کرده است. در همین رابطه هدایتی، وکیل پرسپولیس تاکید کرده است که باید آثار کارت زرد اشتباه کنعانی‌زادگان برداشته شود.

روزنامه گل

باشگاه پرسپولیس با استناد به یک بند قانونی بار دیگر. درخواست و ادعای خود مبنی بر بخشش کارت زرد و لغو محرومیت محمدحسین کنعانی زادگان از دربی را مطرح کرده است. در همین رابطه هدایتی، وکیل پرسپولیس تاکید کرده است که باید آثار کارت زرد اشتباه کنعانی‌زادگان برداشته شود.وکیل باشگاه پرسپولیس با اشاره به بند دو ماده 15 آئین نامه انضباطی می‌گوید اگر یک کارت زرد اشتباه باشد، با وجود حفظ کارت، اما آثار انضباطی آن کارت ملغی می‌شود. او با اشاره به صراحت قانون در این بند، در ماجرای کنعانی‌زادگان محرومیت بازیکن پرسپولیس از شرکت در مسابقه بعدی را همان آثار انضباطی اشاره شده ناشی از کارت زرد اشتباه عنوان کرده است که باید رفع شود!

این ادعا درشرایطی مطرح می شود که احتمالا وکیل باشگاه پرسپولیس به عنوان یک متخصص حقوقی می داند قانون مورد اشاره هیچ سنخیت و ارتباطی با ماجرای کنعانی زادگان ندارد. اینکه کنعانی زادگان مستحق دریافت اخطار بود یا نه به عوامل مختلف بستگی دارد. شاید دلیل اخطاری که داور در یک صحنه می دهد به دلیل تعدد خطاهای صورت گرفته از سوی یک بازیکن در زمین مسابقه یا رفتار و گفتار غیر اخلاقی باشد که در صحنه تلویزیونی قابل مشاهده و تشخیص نیست.

از طرف دیگر در بسیاری از موارد تشخیص این موضوع که یک صحنه یا یک بازیکن مستحق دریافت کارت زرد یا حتیقرمز است و شرایط عنوان شده در قانون را احراز می کند یا نه بر عهده داور است. گاهی و حتی اغلب ممکن است برداشت و تشخیص و حتی سلیقه داوران در صحنه های مختلف و همچنین شبیه به یکدیگر متفاوت باشد. از جمله در ماجرای مربوط به برخورد توپ به دست بازیکنان که شاهد تصمیم گیری های مختلف از سوی داوران در مسابقات مختلف داخلی و بین المللی بوده ایم. در ماجرای اخطار کنعانی زادگان هم تشخیص و نظر داور وسط بازی این بود که در آن صحنه باید به مدافع قرمز اخطار بدهد.

حالا هیچ کارشناسی نمی تواند به صراحت بگوید که داور اشتباه کرد، بلکه می تواند بگوید به نظر و سلیقه من این صحنه اخطار نداشت. موارد صریح اشتباه داور در قانون مشخص است. از جمله اینکه در تشخیص و شناسایی بازیکن خطا کننده دچار اشتباه شود. مثلا بازیکن شماره 6 خطا کرده اما داور به بازبکن شماره 8 اخطار می دهد. در اینجا کارت زرد را می توان پاک کرد. قطعا ماجرای کنعانی زادگان چنین شرایطی ندارد و هیچ نهادی نمی تواند در اقدامی قانونی نظر داور و اخطار داده شده به بازیکن را پاک کند.حتی در وار هم در نهایت این داور است که درمورد یک صحنه تصمیم می گیرد و نظر قاضی میدان مهم است.

در همین رابطه علی خسروی عضو کمیته داوران هم با تاکید بر این موضوع که اخطار کنعانی زادگان یا آثار ناشی از آن طبق قانون قابل بازگشت نیست، می گوید:" منظور قانون از اشتباه داور ، تشخیص در اشتباه بازیکن خاطی یا موارد اخلاقی و انضباطی است. در هیچ کجای دنیا در مواردی که داور تشخیص داده به بازیکنی اخطار بدهد کارت زرد بازیکن را پاک نمی کنند."

احتمالا پرسپولیسی ها هم می دانند چنین کاری شدنی نیست و در ماجرای کنعانی زادگان بیشتر به دنبال رسیدن به اهدافی در جنگ های روانی قبل از دربی و احتمالا تحت فشار قراردادن داور بازی روز چهارشنبه هستند و روی بخشیده شدن مدافع محروم خودشان حسابی باز نکرده اند!

#پیج رسمی روزنامه گل
داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها