98595
آرای سنگین برای نفت آبادان و پیکان، شاهین بوشهر محکوم شد
23 بهمن 1402 14:26
کمیته وضعیت بازیکنان آرای خود را درمورد چند پرونده اعلام کرد.

روزنامه گل

در پی شکایت حسین پورامینی از باشگاه صنعت نفت آبادان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 12 میلیارد و 500 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 476 میلیون و 875 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت احد شفیعی بهنمیری از باشگاه سپیدرود رشت، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 700 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 64 میلیون و 855 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 400 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت میلاد بدرقه از باشگاه ایران خودرو (پیکان)، این باشگاه به پرداخت مبلغ 5 میلیارد و 735 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 218 میلیون و 790 هزار و 25 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت علی رئیسی از باشگاه شاهین شهرداری بوشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 850 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 70 میلیون و 577 هزار و 500 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

#کمیته تعین وضعیت #صنعت نفت آبادان
داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها