82798
باشگاه لیگ برتری یک میلیارد محکوم شد
01 خرداد 1402 14:55
کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال آرای جدید خود را صادر کرد.

روزنامه گل

کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال آرای خود را درمورد پرونده‌های مطروحه به شرح زیر صادر کرد:

* با توجه به شکایت میثم نقی زاده از مس رفسنجان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 10 میلیارد و 50 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 219 میلیون و 90 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 450 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت شهرام گودرزی از باشگاه شاهین تابان بوشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 32 میلیون و 700 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 4 میلیارد و 500 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت محسن جنگی از باشگاه چیپس کامل، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان به مبلغ 350 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

#کمیته استیناف #کمیته تعین وضعیت #فدراسیون فوتبال
داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها