101611
معرفی اعضای هیئت مدیره استقلال تا دو هفته دیگر
20 خرداد 1403 16:59
جمع عمومی باشگاه استقلال امروز با حضور اعضای هیئت مدیره برگزار شد.

روزنامه گل

در این جلسه تصمیم‌گیری خاصی درباره نفرات جدید نشد و مقرر شد 5 شرکتی که سهامدار باشگاه استقلال هستند ظرف دو هفته آینده نمایندگان خود را برای حضور در هیئت مدیره این باشگاه معرفی کنند.

در نهایت پس از بررسی همه موارد اعضای جدید هیئت مدیره استقلال معرفی خواهند شد.

#استقلال
داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها