جنتلمن مثل مانچینی
184
03 بهمن 1402

 

هیوا مافی-او روبرتو مانچینی است.اسطوره آتزوری؛در کنفرانس بعدبازی تیمش مردانه و بدون رویا فروشی می‌نشیند و می‌گوید خیلی خوب نیستیم و شانس آنچنانی برای فتح جام نداریم! این صحبت‌های کسی است که پس از ۵۳ سال توانست جام ملت‌های اروپا را به سرزمین چکمه ببرد.ولی خب یکسری از مربیان هم در این جام هستند که سالهاست عاجز از گرفتن هرجامی بوده‌اند اما مقابل خبرنگاران که می‌نشینند، خود را با گواردیولا در کفه ترازو می‌گذراند و خبرنگار هم جرات ندارد دم بزند چراکه سریعا دشمن کشورش خطاب می‌شود! تفاوت سر همین ها بوده که یکی مانچینی شده و دیگری نشده...! تفاوتی به اندازه فاصله نازی‌آباد تا برج پیزا!