نیمکت استقلال سال 1362
503
01 دی 1402زنده یاد منصور پورحیدری
حسن روشن
حجت خاکسار تهرانی