نان به نرخ روز خورها
541
05 مهر 1402

بیایید همه باهم دعای امیرخان را تکرار کنیم: خداوند ناصرخان بیامرزد و نان به نرخ روزخورها را به راه راست هدایت کند!