پاسخ مجیدی به زنوزی تایید تیتر گل بود
176
30 فروردين 1403

پاسخ مجیدی به زنوزی تایید تیتر گل بود

بله؛ فرهاد آلترناتیو جواد است!

فردای روزی که مجیدی از کلبا اخراج شد، از نگرانی های نکونام بابت آزاد شدن مهمترین آلترناتیوش نوشتیم و طبق معمول سیبل ارتش فحاش مجازی آقایان شدیم،دیروز اما فرهاد در پاسخ به دعوت زنوزی گفت در ایران فقط برای استقلال مربیگری می کنم! تا به نوعی تیتر ما را تایید کرده باشد و سیه روی شود هرکه در او غش باشد!